Skip to main content

Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy

28.05.2021 r.
Z przyjemnością informujmy, że w dniu dzisiejszym został opublikowany „Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy”, w którego opracowaniu uczestniczyli przedstawiciele naszej firmy LITEX PROMO sp.o.o .

Cieszymy się, że włączając się w prace nad Przewodnikiem, mogliśmy podzielić się swoimi doświadczeniami i praktykami, które będą służyć jako inspiracja dla innych podmiotów. Prezentując wiele użytecznych wskazówek, bazę dobrych praktyk oraz narzędzie do samooceny, przewodnik pomaga doskonalić procesy w zakresie warunków i środowiska pracy. Wspiera firmy, aby stawały się bardziej społecznie odpowiedzialne.

Zachęcamy do lektury i upowszechniania podręcznika.

Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy
Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy​ – Przykłady praktyk – Tabela A
Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy – Lista kontrolna – Tabela B