Skip to main content

Effect-System S.A.

ul. Stanisława Staszica 30
(wjazd od ul. Nadrzecznej 1a),
58-400 Kamienna Góra,
woj. dolnośląskie, Polska,
tel.: +48 75 645 42 56

Dział handlowy

Sekretariat

Inspektor Ochrony Danych

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EFFECT-SYSTEM S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze, ul. Stanisława Staszica 30, 58-400 Kamienna Góra
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeliczenia indywidualnej oferty cenowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przedstawienia indywidualnej oferty cenowej